pasica

Za bolju komunikaciju s Ministarstvom

zhupk

U Šibeniku je održana skupština Zajednice udruge pomorskih kapetana Hrvatske (ZUPKH) u radu koje su sudjelovala 24 delegata, među kojima i kapetani Juraj Karninčić i Ivo Šantić iz riječke Udruge “Kraljica mora”.
ZUPKH je krovna organizacija koja okuplja udruge kapetana iz cijele Hrvatske. Raspravljalo se o aktivnostima u proteklom razdoblju i smjernicama za ovu godinu. Uočeno je da se mora uspostaviti bolja komunikacija s Ministarstvom pomorstva, prometa i i infrastrukture, s kojom hrvatski pomorski kapetani nisu zadovoljni.
Novi predsjedatelj ZUPKH-a je Udruga pomorskih kapetana Šibenik, a predsjednik u jednogodišnjem mandatu kapetan Šime Zenic, dok je kapetan Ante Roje delegiran u europsku krovnu udrugu pomorskih kapetana Confederation of European Shipmasters’ Associations – CESMA.
Na šibenskoj skupštini u ZUPKH su primljene udruge pomorskih kapetana iz Zagreba i Raba.

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

dogma nekretnine

facebook kraljica mora

damaco

cesma

maritime connector

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

adrialibar

libar

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS