pasica

Za bolju komunikaciju s Ministarstvom

zhupk

U Šibeniku je održana skupština Zajednice udruge pomorskih kapetana Hrvatske (ZUPKH) u radu koje su sudjelovala 24 delegata, među kojima i kapetani Juraj Karninčić i Ivo Šantić iz riječke Udruge “Kraljica mora”.
ZUPKH je krovna organizacija koja okuplja udruge kapetana iz cijele Hrvatske. Raspravljalo se o aktivnostima u proteklom razdoblju i smjernicama za ovu godinu. Uočeno je da se mora uspostaviti bolja komunikacija s Ministarstvom pomorstva, prometa i i infrastrukture, s kojom hrvatski pomorski kapetani nisu zadovoljni.
Novi predsjedatelj ZUPKH-a je Udruga pomorskih kapetana Šibenik, a predsjednik u jednogodišnjem mandatu kapetan Šime Zenic, dok je kapetan Ante Roje delegiran u europsku krovnu udrugu pomorskih kapetana Confederation of European Shipmasters’ Associations – CESMA.
Na šibenskoj skupštini u ZUPKH su primljene udruge pomorskih kapetana iz Zagreba i Raba.

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste