pasica

SUDARI SVJETOVA U KVARNERU

kalmanziha

U četvrtak, 17. svibnja, s početkom u 12 sati, u predavaonici 207 na Pomorskom fakultetu u Rijeci, održat će se predavanje pod nazivom “Sudari svjetova u Kvarneru”. Predavač je dr. sc. Kalman Žiha, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Kratak sažetak predavanja: Pomorsko-brodograditeljska tradicija na Kvarneru i industrijsko-tehnički kapaciteti Srednje Europe nakon 1867. godine, pridonijeli su značajnom razvoju brodogradnje na ovim prostorima.
Profesor Žiha radio je u Brodogradilištu u Splitu, prvo kao sistemski analitičar za projektiranje i proizvodnju brodskog trupa, a potom kao viši znanstveni suradnik za razvoj novih plovnih objekata. U Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu je radio kao viši samostalni aplikacioni inženjer. Od 1994. godine zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, trenutno kao redoviti profesor na Katedri za konstrukciju plovnih objekata i voditelj Katedre za gradnju plovnih objekata na Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste