pasica

Skupština ZHUPK

skupstina-rab

Skupština ZHUPK (Zajednica Hrvatskih Udruga pomorskih kapetana) održana je u Rabu 1. ožujka, 14. predsjedanje. ZHUPK će predsjedati Udruga pomorskih kapetana otoka Raba. Za predsjednika je izabran kapetan Branko Pahljina, dopredsjednik je kapetan Ivo Kucich, a tajnik kapetan Marin Keko. Odlučeno je da će nas na skupštini CESMA (Confederation of European Shipmasters’ Associations”) predstavljati predstavnik Udruge pomorskih kapetana otoka Raba, a koja će se održati u Barceloni 19. svibnja 2014. godine.

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste