pasica

Skupština Zajednice Hrvatskih udruga pomorskih kapetana

zajednica udruga kapetana

Udruga pomorskih kapetana sjevernog Jadrana – Kraljica mora u slijedećoj godini predsjedati će Zajednicom Hrvatskih udruga pomorskih kapetana. Odluka o tome je donesena na Skupštini Zajednice Hrvatskih udruga pomorskih kapetana održanoj u Rijeci na Pomorskom fakultetu.

Program rada za slijedeću godinu će biti usredotočen na usvajanje Pomorskog zakonika, Zakona o lučkim kapetanijama, Zakona o Pomorskom dobru, Pravilnika o peljarenju.

Želimo nastavak i proširenje aktivnosti glede socijalnog položaja pomoraca (porez u slučaju bolesti, gubitka posla…), zapošljavanje kadeta, uključivanje u raspravu oko LNG terminala na Krku, učlanjenje kapetana i časnika u Udrugu, što nam je jako bitno za bolji rad. Zatim, uključivanje Udruge u projekt Rijeka-EU prijestolnica kulture 2020 godine. Sudjelovanje u radu CESMA u Kotoru u svibnju mjesecu.

Značajne teme na Skupštini su bile o tehnologiji danas, a to je da danas plove brodovi bez posada i naročita pažnja je usredotočena na školovanje naših studenata i ukrcaj kadeta.
Podržavamo LNG terminal na Krku jer se instalacijom istoga svrstavamo u visoko tehnološki razvijenu pomorsku zemlju.
Želja nam je da se naši kadeti brže ukrcavaju na brodove, da se ublaže pogodnosti od 183 dana boravka na brodu, da se istima omogući povlastica bolovanja u te dane.

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

korana stojčić

tiskara sušak

erste