Predavanje kap. Bera Vranića

U obilježavanju 20. godišnjice osnivanja Udruge, kap. Bero Vranić održao je predavanje o “NEW TECHNOLOGIES FOR GREENER SHIPPING”, te o “IMO, CARE FOR SHIPPING”.

Istaknuo je da je u pomorstvu emisija CO2  3.3% te da se trebamo trgnuti i smanjiti do 2050. godine ovo zagađenja od strane brodova. Treba više iskorištavati energiju vjetra, smanjiti potrošnju goriva, smanjiti emisiju CO2 i zagađenje.

Danas brodovi godišnje troše 300 000 000 tona nafte, što značajno zagađuje našu atmosferu. Balastne vode također zagađuju okolno more. Početi će se graditi brodovi bez balasta, imati će po bokovima „torpeda“ koji će osigurati pozitivan stabilitet broda. Više će se koristiti plin kao pogon, baterije, vjetar, odnosno hibridna goriva.

Danas je potražnja za pomorcima kojih nedostaje 50.000 a koji se nemogu stvoriti, te će podržati gradnja autonomnih brodova bez posada.

Zaštita mora je ugrožena jer se godišnje sa brodova izgubi, padne u more. U 2013. godini u more je palo 5.578  kontejnera. Velik broj kontenjera sa opasnim teretima stoji na dnu mora, koji ugrožavaju i uništavaju floru i faunu.

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

korana stojčić

tiskara sušak

erste