pasica

Održano predavanje “Mogućnost istraživanja i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu”

Barbara Dorić, predsjednica uprave agencije za ugljikovodike,održala je predavanje “Mogućnost istraživanja i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu”. Istakla je da je na Jadranu 133 bušotine i 23 plinske platforme. Na našoj strani Jadrana su rezerve od 241 milion barela ekvivalenta nafte.
Novi zakonski okvir je usklađen s propisima EU i najboljih svjetskih praksi, te je definiran financijski model po kojem ce se dijeliti profit. Snimljeno je oko 15000 km.područja epikontinentalnog pojasa dijela Jadrana. Istražni prostor se dijeli na tri dijela,sjeverni,srednji i južni Jadran. Faza istraživanja je pet godina, a faza eksploatacije je 25 godina. Sredinom lipnja se očekuje potpis ugovora o eksploataciji.

IMG_20150423_182345

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS