pasica

Održana skupština CESMA-e

Skupština CESMA koja je održana u Antwerpenu dana 9. i 10. svibnja ove
godine donijela je Rezoluciju koja se odnosi  na probleme brodskih
zapovjednika i posada a naročito prigodom ukrcaja  goriva, bunker
stanicama i traže više objašnjenja što je sumporno gorivo, o
kriminilizaciji pomoraca a naročito zapovjednika, o umoru u straži, jer
straža na pojedinim brodovima je u trajanju od šest sati umjesto
četiri. Traži se da stražu vrše troje časnika a ne samo dvoje. Također
Rezolucija se odnosi i na plovidbu u VTS zoni a u kojoj i zapovjednik
može donijeti odluku da, usprskos strujama ili vjetru koji
otežavaju plovidbu, odstupi od naredbe kontrolora plovidbe u VTS zoni.
Raspravljalo se je o autonomnim brodovima koji su ili će
ploviti, uglavnom u dužobalnoj plovidbi, da na brodu ipak mora biti
nekoliko članova posade. Mora se Pomorski zakon prilagoditi autonomnim
brodovima a najvažnija će biti cyber sigurnost, odnosno tko je
zapovjednik na brodu. Da li je zapovjednik on ili ona koja ga navodi iz
kontrolne stanice sa kopna.
Potvrđena je Rijeka kao slijedeći domaćin jubilarne 25. Skupštine CESMA a
koja će se održati 7. i 8. svibnja slijedeće godine u Rijeci. Tom prigodom
je predsjednik Udruge pomorskih kapetana sjevernog Jadrana Juraj
Karninčić, predstavio Rijeku kao slijedećeg domaćina.

 

IMG_20190510_163738

IMG_20190510_163836

CESMA_AMA_2

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste