pasica

Održana je sjednica Zajednice udruga pomorskih kapetana

DSCF0309

Izvještaj sa sjednice Redovite godišnje skupštine Zajednice Hrvatskih udruga pomorskih kapetana.
Sjednica je započela 1. ožujka 2019 u 12 sati u Kostreni u povijesnom zdanju Čitaonice Sv. Lucija.
Sjednica završena u 14 sati;
Na Sjednici su sudjelovali predstavnici svih udruga i to u dovoljnom broju da Skupština može pravovaljano odlučivati;
Iz Udruge pomorskih kapetana i časnika trgovačke mornarice – Zagreb na Skupštini  bili nazočni  kap. Miro Strelov, kap. Dragan Hajdić i kap. Mario Babić.
Na početku Skupštine, nazočne je pozdravio Dražen Vranić, Načelnik općine Kostrena.
-Kap. Karninčić izložio je Izvješće o radu Zajednice i posebno se osvrnuo na aktivnosti u svezi izmjena i dopuna Pomorskog zakonika, autonomnih brodova, problema pripravnika, LNG terminala i održavanja sjednice CESMA-e u Rijeci 2020. godine
-Financijsko izvješće i Financijski plan predstavio je Tajnik kap. Vrdoljak i ustvrdio da je, pored poteškoća, Zajednica financijski uspješno poslovala i da se očekuje isti rezultat u 2019. godini.
-Ukazano je na potrebu da članice redovito uplaćuju svoje obveze a isto tako da se na vrijeme uplaćuju obveze prema CESMA-i.
-Udruga kapetana Zagreb dužna je u ime  godišnje članarine ubuduće uplaćivati 2000 Kn.
-Plan rada Predsjedništva Zajednice za 2019. godinu predstavio je Dr. Darko Glažar uz poseban naglasak na  aktivnosti vezane za sjednicu CESMA-e u Rijeci, suradnju sa državnim tijelima, suradnju sa srodnim udrugama, zapošljavanju pripravnika i obilježavanju događanja vezanih za pomorsku tradiciju.
Doneseni su, pored ostalih , i slijedeći zaključci:
-Nakon rasprave, glasovanjem su izabrani počasni članovi Zajednice: kap. Šime Gržan, Maja Markovčić i capt. F. J. Wunen .
-Zajednica podržava strateški projekt izgradnje LNG terminala na otoku Krku. Međutim, zbog uočenih nedostataka u Maritimoj studiji, u dijelu koji se odnosi na operativni rad terminala, predlaže se da svaka zajednica prouči taj dio studije. Pri tom se misli na članove udruga koji imaju iskustva sa radom na LNG brodovima i terminalima. Nakon toga, Zajednica će predložiti  sastanak sa predstavnicima LNG terminala i nadležnim tijelima na kojem će izložiti uočene primjedbe i prijedloge.
– U cilju boljeg informiranja članstva, predlaže se da se izvješća sa sjednica CESMA-e u pisanom obliku dostavljaju svim udrugama.
Izvor fotografije: kostrena.hr

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

korana stojčić

tiskara sušak

erste