O nama

PLOVITI SE MORA!

O NAMA.
Udruga pomorskih kapetana sjevernog Jadrana je jedna od sedam članica udruga Zajednice Hrvatskih Udruga pomorskih kapetana koje čine jedinstvenu asocijaciju na nacionalnoj razini.
Sjedište Udruge je na Pomorskom fakultetu u Rijeci u Edukacijskom centru Pomorskoga fakulteta u ulici Milutina Barača 19.
Predsjednik Udruge je Juraj Karninčić, zamjenik predsjednika je Ivo Šantić.
Izvršni odbor:
Juraj Karninčić – predsjednik
Ivo Šantić – zamjenik predsjednika
Marinko Dumanić – tajnik
Joško Vitezica – blagajnik
Bero Vranić
Josip Diminić
Duško Rudić

Nadzorni odbor:
Klaudio Juričić – predsjednik
Predrag Begonja – član
Uta Perčić – član

Sud časti:
Marica Njegovan – predsjednica
Vladimir Bujan – član
Dinko Zorović – član

KONTAKT
Edukacijski centar pomorskog fakulteta Rijeka
Ulica Milutina Barača 19
Telefon MOB 099 814 5664

E-mail Udruge:
udrugakapetana@gmail.com
E-mail predsjednika:
juraj.karnincic@inet.hr
 

 

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

korana stojčić

tiskara sušak

erste