Međunarodni dan žena u pomorstvu

IMO -Međunarodna pomorska organizacija osnovana je 17.3.1948. sa sjedištem u Londonu.
Specijalizirana agencija UN koju čini 175 članica. IMO je tek 2010. proglasio 25 lipnja za Međunarodni
dan pomoraca kako bi se zahvalilo pomorcima na trudu koji ulažu u razvoju međunarodne pomorske
tradicije a posebno za prijevoz hrane i dobara potrebnih svim ljudima svijeta. Taj dan (datum) je
izabran jer su tada usvojene STCW konvencije i pridruženi zakoni na Diplomatskoj konferenciji u
Manili.
Ista organizacija (IMO) je prošle, 2021. godine proglasila 18.svibnja – Međunarodni dan žena u
pomorstvu s obzirom na to da žene čine 1,2% globalne radne snage u pomorstvu, odnosno 24.059
žena su pomorkinje što predstavlja pozitivan trend u ravnopravnosti spolova.
Treba istaknuti da u Hrvatskoj također raste trend zapošljavanja žena u pomorstvu. Nepoznat je
podatak zaposlenih žena u kruzer industriji ali se pretpostavlja da se radi o velikom broju žena.
Sve više je časnica koje rade na svim tipovima pomorskog prometa.
Jadrolinija je na brodovima za kružna putovanja zapošljavala frizerke i pralje da bi osamdesetih počeo
masovniji ukrcaj servirki i domaćica. U prilogu se nalazi popis kadetica i časnica kroz povijest
Jadrolinije.
O kadeticama i časnicama na stranim brodovima malo se zna i teško se dolazi do podataka. Neke od
njih sam imala čast upoznati Ksenij Ševerdija plovila na Jadroslobodnoj kasnije radila u SPH ured u
Splitu, Đeni Fio koja je dugo bila časnica a kasnije je radila u Lučkoj kapetaniji u Hvaru, Antoniu
Poklepović i Nikolinu Pahljina. Po mom saznanju samo je Vera Zec kapetanica.
ITF – Međunarodna organizacija transportnih radnika osnovana 1896. s ciljem zaštite prava
pomoraca. Tek nakon sto godina osnovana je Sekcija žena, utvrdivši da postoje razne prepreke s
kojima se žene susreću radeći poslove na brodovima. Uz Silvanu Vranjković bila sam predstavnica
Sindikata pomoraca Hrvatske na Prvom kongresu žena ITF koji se održao 1995. godine u Ženevi. Osim
što sam davnih sedamdesetih bila pomorac, kasnije sam bila aktivna (2 mandata predsjednica) u
Ženskoj sekciji ITF/SPH i članica predsjedništva Ženske sekcije SSSH.

Možda u početku svog života nisam primjećivala da postoje M i Ž poslovi. Nije bio poseban problem
krenuti u srednju pomorsku školu jer to izborila Jasenka Gotier, prva učenica Pomorke škole u Bakru
a maturirala je 1973. godine. Svoj posao sam radila s guštom i uz more ostala vezana cijeli život. Tada
i kasnije sam ustanovila da postoje ljudi i krugovi u društvu koji postavljaju razlike u M i Ž poslovima,
pravima i nagradama. Danas sam djelomično žalosna jer imam osjećaj da se po pravima vraćamo
unazad ali aktivna sam u obrani prava žena.
Svim ženama ukrcanim na brodovima širom svijeta želim mirno more i uspjeh u radu uz čestitku
povodom Međunarodnog dana žena u pomorstvu.

Marica Njegovan
Kostrena, 17.5.2022.

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

korana stojčić

tiskara sušak

erste