pasica

Kap. Jakov Karmelić postao ambasador pomorstva IMO-a

Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organisation-IMO) imenovala je dr.sc.Jakova Karmelića, direktora pomorske agencije CMA CMG Croatia, doktoranda i vanjskog suradnika Pomorskog fakulteta u Rijeci za svojeg IMO Maritime Ambassador-a.
Počasnu i prestižnu funkciju ambasadora pomorstva IMO-a kap. Karmelić je dobio na prijedlog FONASBA-e London, gdje obnaša dužnost potpredsjednika za edukaciju. Prema riječima gosp. Karmelića “svi mi stojimo na ramenima naših prethodnika, zato je i ovaj moj uspjeh dijelom i uspjeh Pomorskog Fakulteta”.
Izaslanik pomorstva IMO-a je i glasnogovornik odnosno zagovornik pomorskih zanimanja. Svijet pomorstva nudi mladim ljudima raznolike mogućnosti građenja karijere, kako na kopnu tako i na moru. Pomorstvo osigurava mladim generacijama ne samo mogućnost skrbljenja o svojim obiteljima već i jedinstvenu mogućnost plovidbe svim morima svijeta i upoznavanja svjetskih čuda. Zanimanja poput nautičara, brodostrojara, inženjera brodogradnje ili pomorskog pravnika daju priliku za uzbudljiv život u istinski dinamičnom profesionalnom području. Mlade ljude treba ohrabrivati i poticati kako bi razumjeli ove mogućnosti. Upravo stoga je IMO pokrenuo sustav pomorskog ambasadora, funkcija koja za sobom nosi i niz obveza i ispunjenja plana aktivnosti. Kapetan Karmelić svojim djelovanjem u okviru ambasadora pomorstva IMO-a u prvom redu želi raditi i ostvariti zacrtane ciljeve na promociji zvanja za dužnosti na brodovima i u poslovima na kopnu. Stoga će se angažirati na poticanju mladih ljudi da razmisle o karijeri na moru ili u pomorskoj industriji, te stvaranju nove, mlade generacije pomorskih eksperata i pomoraca.
Napisala je o kap.Karmeliću, Marija Šimić Hlača.

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

korana stojčić

tiskara sušak

erste