pasica

Kap. Jakov Karmelić postao ambasador pomorstva IMO-a

Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organisation-IMO) imenovala je dr.sc.Jakova Karmelića, direktora pomorske agencije CMA CMG Croatia, doktoranda i vanjskog suradnika Pomorskog fakulteta u Rijeci za svojeg IMO Maritime Ambassador-a.
Počasnu i prestižnu funkciju ambasadora pomorstva IMO-a kap. Karmelić je dobio na prijedlog FONASBA-e London, gdje obnaša dužnost potpredsjednika za edukaciju. Prema riječima gosp. Karmelića “svi mi stojimo na ramenima naših prethodnika, zato je i ovaj moj uspjeh dijelom i uspjeh Pomorskog Fakulteta”.
Izaslanik pomorstva IMO-a je i glasnogovornik odnosno zagovornik pomorskih zanimanja. Svijet pomorstva nudi mladim ljudima raznolike mogućnosti građenja karijere, kako na kopnu tako i na moru. Pomorstvo osigurava mladim generacijama ne samo mogućnost skrbljenja o svojim obiteljima već i jedinstvenu mogućnost plovidbe svim morima svijeta i upoznavanja svjetskih čuda. Zanimanja poput nautičara, brodostrojara, inženjera brodogradnje ili pomorskog pravnika daju priliku za uzbudljiv život u istinski dinamičnom profesionalnom području. Mlade ljude treba ohrabrivati i poticati kako bi razumjeli ove mogućnosti. Upravo stoga je IMO pokrenuo sustav pomorskog ambasadora, funkcija koja za sobom nosi i niz obveza i ispunjenja plana aktivnosti. Kapetan Karmelić svojim djelovanjem u okviru ambasadora pomorstva IMO-a u prvom redu želi raditi i ostvariti zacrtane ciljeve na promociji zvanja za dužnosti na brodovima i u poslovima na kopnu. Stoga će se angažirati na poticanju mladih ljudi da razmisle o karijeri na moru ili u pomorskoj industriji, te stvaranju nove, mlade generacije pomorskih eksperata i pomoraca.
Napisala je o kap.Karmeliću, Marija Šimić Hlača.

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste