pasica

Izborna skupština Udruge kapetana Sjevernog Jadrana-Kraljica mora

IMG_20180222_120959
Na današnjoj četvrtoj izbornoj Skupštini održanoj na Pomorskom fakultetu u prisutnosti tridesetak članova Skupštine, izabran je kap. Juraj Karninčić za predsjednika u slijedećem četverogodišnjem mandatu. Za zamjenika predsjednika izabran je kap. Ivo Šantić.
Članovi Izvrsnog odbora su: Juraj Karninčić, Ivo Šantić, Marinko Dumanić, Pavao Komadina, Robert Mohović, Saša Grk i Marko Vesković.
Nadzorni odbor je u sastavu: Vito Pavešić, Borna Volarić i Josip Diminić.
Sud časti – predsjednik Antun Mavrović, članovi su: Marica Njegovan i Eva Nikolina Pahljina.
Delegati u ZHUPK su: Ivo Šantić i Marinko Dumanić
S obzirom da Udruga u slijedećem jednogodišnjem mandatu predsjeda ZHUPK, program koji ćemo slijediti je, da podržavamo novi Zakon o Pomorskom javnom dobru i Pomorski zakon.
Sve daljnje aktivnosti Udruge su usmjerene na pomorske aktivnosti u gradu i Županiji i u podržavanju donošenja Zakona o Pomorskom javnom dobru i Pomorskog zakona.
IMG_20180222_112220

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

korana stojčić

tiskara sušak

erste