pasica

FONASBA Deklaracija iz Lime

karmelic

Jakov KarmelicKapetan Jakov Karmelić, član naše Udruge, koji je ujedno i predsjednik Udruge pomorskih agenata Hrvatske, postigao je u prosincu 2013. godine zapažen uspjeh u svijetu.
Naime, Hrvatska udruga pomorskih agenata je članica Svjetske federacije nacionalnih udruga pomorskih agenata i brokera sa sjedištem u Londonu (FONASBA).
Kapetan Karmelić je prije godinu dana izabran za potpredsjednika FONASBE za edukaciju, sa ciljem da predlaže i osmišljava programe koji bi bili usvojeni na svjetskoj razini po pitanju edukacije pomorskih agenata, kao i licenciranja i priznavanja profesije pomorskih agenata i brokera.
Nakon provedene opsežne studije koju je proveo na uzorku od 36 pomorskih država, predložio je da FONASBA usvoji tekst deklaracije pod nazivom ”Deklaracija iz Lime” (obzirom na održavanje njihove generalne skupštine u Limi krajem prošle godine). Pomorska industrija je svakim danom sve zahtjevnija, a rezultati provednog istraživanja pokazuju da ne postoje opće prihvaćeni standardi obrazovanja agenata i brokera, postojeće profesionalne kvalifikacije nisu univerzalno prihvaćene, a u većini država ne postoje nikakvi formalni preduvjeti za obavljanje profesije pomorskih agnata i brokera.
Cilj Deklaracije je da ukaže vladama, regulatornim agencijama i svima u pomorskoj industriji na važnost edukacije, profesionalnih standarda i certificiranja pomorskih agenata i brokera diljem svijeta.
U prilogu se nalazi medijsko priopćenje FONASBE kao i integralni tekst ”Deklaracije iz Lime”.

fonasba1
fonasba2

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste