pasica

Chartered Master Mariners

Chartered Master Mariner (CMMar) je titula koja je uvedena u cilju prihvaćanja novog i željno očekivanog profesionalnog standarda u pomorskoj industriji.

Dodjela Chartered statusa je najviši ili zlatni standard za one koji zaslužuju priznanje eminentnosti. To priznanje služit će u svrhu prepoznavanja titule Master Mariner koji nisu samo koristili industriju, nego su svojim profesionalnim radom i odnosom prema pomorstvu u cjelini doprinijeli napretku pomorstva kao i spremnosti da promoviraju i pomognu drugima da se uzdignu iz prosječnog standarda.

Priznanje Chartered Master Mariner trebalo bi predstavljati ispunjenje svih teorijskih i praktičnih znanja jednog kapetana duge plovidbe. Čarterstvo je širom svijeta prepoznato kao “najviši ili „zlatni standard” za profesionalce i posebno je zadovoljstvo vidjeti da su pomorci na ovaj način u potpunosti prihvaćeni kao takvi.

1. Što je Chartership? Povijesno, to je kraljevska “Povelja”, a odnosi se na aktivnosti ili praktičnu aktivnost koju provode određene osobe ili osoba.

Povelja se uobičajeno dodjeljivala na temelju dokaza o iznimnoj zasluzi, sposobnosti ili odanosti državi, odnosno kruni. Primanje profesionalne povelje predstavljalo je vrhunsko priznanje koje je država, odnosno kruna mogla dodijeliti zaslužnim građanima, a moglo bi se predstaviti kao uvjerljiv dokaz o njihovoj osobnosti, kompetenciji i vještini.

Osnivanje je opisano kao “zlatni standard” osobnih postignuća i profesionalnog razvoja. Nije postojao niti jedan viši standard u svijetu profesionalnih i tehničkih dostignuća.

2. Značenje riječi Charstership u pomorskoj industriji:
U posljednjih 50 godina, mnoge tehnički usmjerene profesije primijenile su vlastite, više standarde usmjerene ka individualnoj sposobnosti i praktičnom znanju.
Utvrđivanje standarda za stjecanje te povlaštene titule ovisi o normativima profesionalnih institucija koje imaju razrađene standarde i sheme kod dodjele priznanja. Prema tome, najviši oblik priznanja kod većine tehničkih profesija strogo su kontrolirane i regulirane provjerom svakog pojedinog kandidata. Dakle, najveća čast koju većina tehničkih profesija odaje priznanju za osobni razvoj daje se Chartered statusu.
Chartership se odobrava i dodjeljuje na osnovu postignuća svakog pojedinca, a ne na osnovu neke sheme u obliku matrice, već postoje smjernice i pravila za dodjelu tako visokog (najvišeg) priznanja u pomorstvu.

3. Što je Chartered Master Mariner? To je osoba koja je svojim profesionalnim radom, pokretačkom energijom, snažnim statusom u pomorskim krugovima, profesionalnim odnosom prema pomorskoj industriji uopće, te svojim radom i zalaganjem doprinijela razvoju pomorstva na globalnom planu.

4. Cartership traži „iznimne i izvanredne“ performanse svake pojedine osobe kao i pojedinačne doprinose u pomorskoj industriji.
Podnositelji zahtjeva trebaju definirati što je “iznimno i izvanredno” u njihovom radu i stvaralaštvu te dokazati kako su “izvanredni” na svom radnom mjestu i širem okruženju.
Kako bi izbjegli sumnju kako je jednostavno „biti dobar u svom poslu“ ili „ne raditi pogreške“ neće biti dovoljno da zadovolje standarde za dodjelu tražene titule.
Ne postoji “propisani” put do titule Chartership, niti način kako će se steći ta prestižna titula. Titulu Chartership će vjerojatno postići oni koji su preuzeli kontrolu i odgovornost za svoj osobni razvoj, ciljeve, ambicije te životne ciljeve.
To je tip osobe za koju je osmišljen Charterhip. To nije, i ne treba ih smatrati automatskim korakom ili očekivanjem od strane svih koji steknu Master Mariner status.
Tada je dobro da pojedinci koji su dovoljno odrasli da doista vjeruju u sebe i to demonstriraju te da su dostigli razinu uglednosti na kojoj se mogu osloniti na svoje vlastito znanje i biti predstavljeni kao primjer drugima kao najbolje što pomorska industrija ima ponuditi.
To su, između ostalih, osobne osobine koje se očekuju od nekoga tko teži postati Chartered Master Mariner.

WOMEN IN THE MARITIME WORLD

Svjetski Dan Pomorstva je 2019. godine bio posvećen ženama. Generalni Sekretar IMO-a Mr. Kitack Lim je naglasio da ženama treba dati veći značaj u pomorskoj industriju u godinama koje dolaze, nego su taj značaj imala do danas.
To je potreba industrije koja zahtjeva odlučnu akciju kako bi se preskočile duboke strukturne, institucionalne i kulturne barijere.

Pomorstvo je oduvijek bila industrija kojom dominiraju muškarci, a isto se odnosi na mnoge pridružene profesije u pomorskoj zajednici. Ali to se mijenja; postoji mnogi razlozi zbog kojih je ravnopravnost spolova prepoznata kao jedna od ključnih platformi na kojoj ljudi mogu izgraditi svijetlu budućnost. To je jedan od 17 ciljeva koji su temelj UN-ovog programa razvoja, a tih su se ciljeva zemlje širom svijeta obavezale provesti.

Pomorska će zajednica mnogo izgubiti ako ne uspije pravilno osnažiti žene na radnom mjestu. Miješani timovi daleko su produktivniji od timova u kojima dominiraju samo muškarci. Na radnim mjestima, raznolikost spolova doprinose većem zadovoljstvu poslom te angažmanom u cijelosti. Imati više žena na radnom mjestu korisno je za radne organizacije u cjelini, te isto tako za muškarce i za žene u tim organizacijama.

Odabrana tema za Svjetski Dan Pomorstva je „Osnaživanje žena u pomorskoj zajednici“. Ova tema pruža priliku za podizanje svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti, u skladu s ciljevima Ujedinjenog naroda za održivi razvoj te isticanje važnog, još uvijek nedovoljno iskorištenog, doprinosa žena u pomorskom sektoru.

Osnaživanje žena podržavaju napredna gospodarstva širom svijeta, koja potiču zapošljavanje sve većeg broja žena u globalnoj pomorskoj zajednici.

IMO-ov program „Žene u pomorstvu“ nastavit će podržavati osnaživanje žena u pomorskom sektoru i u narednim godinama putem specifičnih stipendija, olakšanog pristupa visokoj tehničkoj obuci za žene u pomorskom sektoru posebno u zemljama u razvoju, stvaranja okruženja u kojem su žene identificirane i odabrane za mogući napredak u karijeri uglavnom u lučkim upravama, lukama i pomorskim zavodima za osposobljavanje pomoraca.

Žene u pomorskom svijetu danas su snažne, neprestano se bore protiv staromodnog pogleda na pomorsku industriju u kojoj dominiraju muškarci. Iskustvo nam govori kako je različitost bolja za timski rad, bolja za vodstvo te bolja za komercijalni učinak. Pomorski se svijet mijenja. I to na bolje. Uz pomoć IMO-a i drugih organizacija, ženama se otvaraju uzbudljive i korisne mogućnosti stvaranja karijere. A nova generacija jakih i talentiranih žena odaziva se tom pozivu i mogućnosti ulaska u donedavno strogo čuvani muški svijet. One dokazuju da je pomorska industrija u današnjem svijetu namijenjena svima. Ne pita se više traži li žena ili muškarac  posao, već se govori o tome što tko može pružiti te učiniti za napredak pomorstva.

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste