pasica

CESMA u Rijeci

Na sastanku održanom online sa predsjednikom CESMA kap.Ardillon,predsjednikom Izvršnog odbora kap.Dimitrovom i kap.Leogeenevasen administratorom CESMA , koji je održan 15.travnja ove godine a na kojem je prisustvovao predsjednik naše Udruge kap.Juraj Karninčić,zaključeno je da se skupština CESMA održi u Rijeci dana 16. i 17. rujna ove godine.

Zaključeno je da se na skupštini naglasak i pažnja posveti cijepljenju pomoraca protiv COVID 19,pomorcima kao ključnim radnicima,sigurnosti na brodu,VTS sustavu plovidbe i sve ono što je bitno za sigurnost i novostima u pomorstvu.

U želji i nadi da će se skupština održati u tom vremenu,poduzete su sve radnje za uspješnost održavanja skupštine.Nadamo se da će ova pandemija popustiti u to vrijeme i da će mo moći ugostiti 23 Udruge pomorskih kapetana iz Europe.

erste

kraljica mora logo

kraljica mora

pomorski rječnik

facebook kraljica mora

damaco

cesma

sindikat pomoraca hrvatske

zorovic

pomorski fakultet rijeka

pomorsko dobro

rijeka klik

korana stojčić

tiskara sušak

ICS

erste